Visio

Korkean tason liikenne- ekosysteemi

Visio

Henkilö- ja tavaraliikenne

 • Nopea ja ennustettava logistiikka
 • Mukava, ja helposti saavutettava
 • Logistiikan ja henkilökuljetuksen palvelut

Alusta nivoo kaupungin liikennepalvelut yhteen.

 • Fyysiset kaupungin liikennehubit
 • Digitaalinen liikennepalvelualusta
 • Tavaroiden ja ihmisten logistiikka samassa paikassa
 • Tavaralogistiikan dynaaminen kohtauttaminen matkaketjuihin

Kaupunkikuljetuksen puuttuva palanen

 • Yhdistää tehokkaasti kaupunkialueet toisiinsa
 • Mahdollistaa monipuoliset last-mile palvelut
 • Yhdistää kodit liikennehubeihin
 • Monikäyttöisyys mahdollistaa uudenlaiset kaupunkirakenteet ja liikennepalvelut.

Kohti kestävää liikennettä

 • Paikallispäästötön energiatehokas liikkuminen
 • Keskusvalvottu järjestelmä tuo 24h palvelun pienillä käyttökustannuksilla
 • Joustavat moduulirakenteet mahdollistavat palvelutasomuutokset

Liikenne oleellisena osana elämänlaatua

Urbanisaatio tulee jatkumaan

 • Liikenne tulee keskittymään entistä enemmän kaupunkialueille
 • Päätökset infrasta on tehty vuosikymmeniä sitten
 • Liikenteen palvelutaso vaikuttaa suoraan kaupungin ja kaupunkilaisten kiinteistöjen arvoon

Kaupungin alueiden houkuttelevuudella on merkitystä

 • Matkustusajat ja kulut vaikuttavat ihmisten päätöksentekoon
 • Palvelujen monipuolinen saatavuus on ihmisille tärkeää kaupunkiympäristössä
 • Ihmisten päätöksentekoon valita kestäviä ratkaisuja liikkumiseen vaikuttaa moninaisesti eri palveluiden saatavuus.
 • Puhdas ympäristö on kaikkien etu – katupöly, pakokaasut, melu vähentävät viihtyvyyttä ympäristössä

Logistiikkaketjut kohtaavat haasteita ihmisten liikkumistottumuksien vuoksi

 • Tehottomat ajoitukset ja sijainnit haastavat logistiikkayhtiöt
 • Logistiikkayhtiöt ovat ihmisten käyttötottumuksien armoilla
 • UDT mahdollistaa automaattisen ihmisen ja toimituksen kohtaamisen

Ratkaisut

Me tarjoamme:

Kaupunkisi matka kohti modernia Urban Track järjestelmää

 • Monipuoliset vaikutusmallit ja liikkumisen tulevaisuuskuvat
 • Päästö- ja ympäristövaikutusanalyysit
 • Last-mile analyysit
 • Tuottavuusanalyysit

Urban Track tuotteet

Hubi ja applikaatio

 • Kaupunkihubi palvelualustat
 • Kaupungille räätälöity applikaatio

Ilmarata ja applikaatio

 • Kaupunkihubit ja radat
 • Räätälöity ja integroitu applikaatio henkilökuljetukseen
 • ja tavaralogistiikkaan

Team

Jussi Niemioja

Matti Saarinen

Marko Pantti

Innovation Director

Chair of the board

jussi.niemioja@udt.fi

+358 50 405 9185

Business Director

Board member

matti.saarinen@udt.fi

+358 40 769 8667

Board member

 

Meistä

UDT Technologien päätavoitteet

 • Tarjota kannattava ja moderni ekosysteemi kaupunkilogistiikkaan
 • Omistaa osittain Urban Track järjestelmiä erilaisilla PPP malleilla
 • Kasvattaa palvelutarjontaa lisensointi ja rojaltimalleilla
 • Sijoittajille houkutteleva ansainta- ja arvontuottologiikka

Ota yhteyttä

Partnerit

Yhteistyössä

Copyright 2022 UDT Technologies Oy

Kangasala Finland

3232006-8