UDT Technologies

Lahti ja UDT Technologies yhteistyöhön liikenteen ja logistiikan innovoinnin kehittämiseksi

Lahden kaupunki ja UDT Technologies Oy ovat solmineet aiesopimuksen liikenteen ja logistiikan innovatiivisesta kehittämisestä. Osapuolet tavoittelevat logistiikan tehokkuutta, asiakaskeskeisyyttä, yhteiskuntavastuuta ja vaikuttavuutta korostavia liikenteen ja logistiikan palvelumalleja.  

Tavoitteena on: 

  • Edistämään erityisesti sähköisen liikenteen ja logistiikan palveluiden saavutettavuutta,  
  • Jaetun ja joukkoliikenteen käyttöä, asemapalveluita moninaisille liikkumismuodoille, 
  • Kaupunkialueiden palvelutason määrittelyä sekä teknologiakehitystä ja palveluliiketoimintaa 
  • Kaupunkilogistiikan kokonaisvaltaista murrosta kohti automaattista 
  • Tehokasta ja kaupunkilaisille edullista liikkumista 
  • Saavutettavan kaupungin ja elävän keskustan suunnittelua ja liikkumisen ja logistiikan palveluiden liiketoiminnan kehittymistä moninaisesti.  

 

UDT Technologies Oy:n kehittämien palvelujen ydin on liikenteen Urban track- ekosysteemi, joka mahdollistaa erityisellä ilmakiskoradalla erittäin kustannustehokkaan ja päästöttömän urbaanin liikkumisen. Yhteistyön puitteissa selvitetään ilmaradan soveltuvuus Lahden kaupungille.