UDT Technologies liikenteen ja logistiikan ekosysteemi

Kuvassa on UDT:n liikenteen - ja logistiikan ekosysteemi, jossa, on Urban Track -kaupunkiasema. ja muita rakennuksia.

Liikenne-ekosysteemi

Urban Track -liikenne-ekosysteemi koostuu ilmakiskoradasta kuljetuskapseleineen, kaupunkiasemineen ja mobiilisovelluksineen, sekä kolmannen osapuolen tarjoamista henkilö- ja tavaralogistiikan laitteista ja palveluista. Kapseleilla voi kuljettaa matkustajia ja tavaroita rinnakkain. Kaupunkiasemat toimivat liikenne- ja logistiikkakeskuksina ja alustoina palveluntarjoajille. Mobiilisovellus tuo kaikki palveluntarjoajat ja palvelut yhteen.  

 Ilmakiskoratajärjestelmän ja kaupunkiasemien tuomien palvelujen ja joukkoliikenteen saavutettavuuden myötä kaupungin kiinteistöjen ja tonttien arvo nousee. Nykyisin yhä useampien muuttaessa kaupunkeihin liikenteen määrä lisääntyy, mikä puolestaan johtaa liikenneruuhkiin ja ilmanlaadun heikkenemiseen. Ilmakiskorata on kestävä liikkumisen ratkaisu tähän ongelmaan. Puhtaasta ympäristöstä hyötyvät kaikki. Liikenne-ekosysteemin tarjoamat joustavat matkaketjut vähentävät liikenteen hiilidioksidipäästöjä, melusaastetta ja ympäristökuormitusta. Liikenne-ekosysteemi tarjoaa käänteentekevän muutoksen kohti kestävää liikennettä ja logistiikkaa.