UDT Technologies liikenteen ja logistiikan ekosysteemi

Kuva on kuvituskuva, jossa hohtava maa pallo on esillä. Kuva viestii niistä monista yhteiskunnan osa-alueista, joihin UDT:llä on vaikutusta.

Lue, mitä haluamme tarjota sinulle!

Tutustu hankkeisiimme!

Laaja ja monipuolinen
digitaalinen viestintä

UDT Technologiesin digitaalinen viestintä kattaa erilaisia projekteja, tapahtumia ja sisältöjä eri kanaviin. Lahden pilottihanke, UDT-podcast ja median eri kanavissa jaetut artikkelit muodostavat kattavan kokonaisuuden, joka tukee yrityksen tavoitetta edistää digitaalista keskustelua alan kehityksestä. 

Yksi merkittävimmistä projekteista on Lahden pilottihanke, jolla pyritään tekemään yhteistyötä Lahden kaupungin ja sidosryhmien kanssa sähköisen, automatisoidun liikenteen ja logistiikan innovatiivisen kehityksen edistämiseksi.  

UDT Technologies on antanut useita haastatteluja medialle. Näiden artikkelien avulla yritys on levittänyt tietoaan ja asiantuntemustaan laajemmalle yleisölle. Artikkelit ovat nostaneet esiin tärkeitä näkökulmia digitaalisen teknologian kehityksestä, ja sen vaikutuksista tulevaisuuteen. 

UDT Technologiesin digitaalinen viestintä ulottuu myös äänimuotoiseen viestintään podcastimme kautta. Podcast tarjoaa kuulijoille syvällistä tietoa ja näkemyksiä ajankohtaisista aiheista, joihin yritys ja asiantuntijavieraat paneutuvat. Podcast on arvokas kanava tiedon jakamiseen ja keskustelun herättämiseen kaupunkien palveluiden kehittämisestä. 

Toinen huomionarvoinen avaus tulee olemaan Dream Cities –tapahtuma, joka toimii foorumina tulevaisuuden kaupunkien ideoinnille ja kehittämiselle. Dream Cities tuo yhteen alan asiantuntijoita, visionäärejä ja ajattelijoita sekä palveluntarjoajia rakentamaan kestävää ja edistyksellistä kaupunkiympäristöä.