UDT Technologies

Lue, miten visiomme muuttaa tulevaisuutta!

Miksi Urban Track -ekosysteemi?

Vapaan liikkumisen mahdollistaja

 • Käyttäjät saavat ilmakiskoradalla nopean, edullisen ja miellyttävän matkustuskokemuksen. 
 • Matkustaminen ilmakiskoradalla on mahdollista ympäri vuorokauden.
 • Mobiilisovellus mahdollistaa käyttäjien, palveluiden ja tavaroiden oikea-aikaisen kohtaamisen sekä sujuvat automatisoidut palveluketjut. 

Tasa-arvoisesti kaikkien puolella

 • Mobiilisovelluksen helppokäyttötoiminnot voivat auttaa eri väestöryhmiä. 
 • Esteettömyyden varmistamiseksi kaupunkiasemilla on käytössä mm. valo- ja ääniohjaus. 
 • Ilmakiskoratasuonisto voi yhdistää raitiotien ja bussien päälinjojen välisiä alueita uudella tavalla, mahdollistaen pääsyn matkaketjuihin ja palveluihin entistä laajemmalle väestölle. 
 • Verkoston ulottuville voidaan keskittää palveluita kuten liityntäpysäköinti ja jaetut autot tai vaikkapa kaupungin digitaalisia tai kiertäviä palveluita. 

Taattu
turvallisuus

 • Automatisoitu liikenne suljetussa järjestelmässä parantaa liikenneturvallisuutta. Kuljettajien ja muun liikenteen puuttuessa inhimillisiä virheitä ei tule. Sensorit estävät kapselien törmäämisen toisiinsa ja järjestelmää valvoo operaattori. 
 • Isomman ryhmän tai perheen matkustaessa yhdessä kapselit voidaan mobiilisovelluksen kautta linkittää toisiinsa. Kapseleiden välillä toimii lisäksi video- ja ääniyhteys. 
 • Mobiilisovelluksen avulla esimerkiksi lapsen koulumatkan voi asettaa valmiiksi. 
 • Kaupunkiasemat tarjoavat kameravalvottuja turvallisia tiloja vaikka pyörän tai sähköpotkulaudan pysäköinnille ja lataukselle.  
 • Yksilökyydin tarjoava kapseli takaa turvallisuuden. 

Vastaus kaupungistumisen haasteisiin

 • Elävän kaupungin edellytys on saavutettavuus. Urban Track – järjestelmä mahdollistaa uudenlaisia kaupunkikehityksen mahdollisuuksia ilman yksityisautoilua.
 • Monen kaupungin keskustassa maan pinta on täyteen rakennettu. Liikenneruuhkia voidaan vähentää ottamalla käyttöön liikenteen seuraava kerros. Myös asemat voidaan rakentaa esimerkiksi kauppojen katolle tai suoraan oppilaitoksen, hotellin tai kulttuurikohteen sisälle. 
 • Asiointi kaupunkien keskustassa ilman autoa helpottuu. Tavarakuljetukset hoituvat ilmakiskoradalla lähemmäs kotia. 
 • Asiointi helpottuu pyöräilijöille, jotka voivat huoltaa pyöräänsä tarpeen tullen kaupunkiasemilla. Asemiin voidaan integroida sähköpotkulautapysäköinti. 
 • Uusi nopea ja päästötön liikennemuoto voi luoda uuden käsityksen maan ja kiinteistöjen arvosta kaupungin keskustan ulkopuolella.

Taloudellisesti kannattava

 
 • Ilmakiskoradan rakennuskustannukset ovat noin kymmenesosa raitiotien rakennuskustannuksista. Sen operointi- ja ylläpitokustannukset ovat matalat. 
 • Ilmakiskoradan rakentaminen ja operointi luovat työpaikkoja paikallisesti. 
 • Ilmakiskorata kaupunkiasemineen ja mobiilisovelluksineen toimii alustana liiketoiminnalle tuoden näkyvyyttä ja paremman saavutettavuuden. Se mahdollistaen uusien asiakkaiden ja yhteistyökumppanien löytymisen.  
 • Tulovirrat koostuvat paitsi lipputuloista myös kaikista ekosysteemikumppanien palveluiden transaktioista sekä mainostuloista, joille kapselit ja kaupunkiasemat luovat otollisen alustan. 
 • Tehokkaampi julkinen ja jaettu liikenne merkitsee kaupungin kustannuksien säästöä. 
 • Yksityishenkilöiden kannalta siirtyminen liikenne-ekosysteemin käyttäjäksi merkitsee pienempää polttoaineen kulutusta ja pysäköintitarvetta sekä parhaimmillaan tilaisuutta luopua henkilöautosta kokonaan. 
 • Ilmakiskoradan läheisyys nostaa kiinteistöjen ja maa-alueiden arvoa. 

Ympäristöä huomioiva suunnittelu

 • Ilmakiskoradalla kulkeva akkukäyttöinen kapseli on energiatehokas ja ilmastoystävällinen kulkumuoto, joka vastaa energiankulutukseltaan sähköpolkupyörää. 
 • Tyhjäkäyntiä ei ole, sillä kapselit liikkuvat vain silloin kuin ne on tilattu käyttöön. 
 • Ilmakiskoradalla matkustamisesta ei aiheudu ilmansaasteita, melua tai pölyä. 
 • Niin ilmakiskoradan, kapselien kuin kaupunkiasemien modulaariset osat ovat suunniteltu helposti vaihdettaviksi ja kierrätettäviksi. Näin hukan määrä vähenee ja järjestelemän elinkaari pitenee. 

Vehreä kaupunkisuunnittelu

 • Korkealla sijaitseva ilmakiskorata vapauttaa kaupungin maapinta-alaa vaikka kävely- sekä pyöräreiteiksi, puistoiksi ja virkistysalueiksi, kaupunkiniityiksi ja hulevesien imeytysalueiksi. Viherrakentaminen suojaa kaupunkilaisia hellejaksoilta, auttaa tulvien hallinnassa ja mahdollistaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen paikallistasolla. 
 • Kävely- ja pyöräreitit sekä viherrakentaminen lisäävät kaupunkilaisten viihtymistä ja hyvinvointia. Ne kannustavat ihmisiä liikkumaan terveellisesti ja kestävillä tavoilla.